Επιλογή Σελίδας

Καθώς ο επιχειρηματικές διαδικασίες γίνονται όλο και πιο σύνθετες, οι πληροφορίες διαχέονται ευρέως και η ορθή λήψη αποφάσεων γίνεται πιο περίπλοκη, η ανάγκη προσαρμογής των εσωτερικών ελεγκτών σε αυτό το νέο περιβάλλον καθίσταται επιτακτική.

Η διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου έχει υποστεί πολλές αλλαγές τις τελευταίες δεκαετίες. Οι προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν είχαν σκοπό να ανανεώσουν το επάγγελμα και να αλλάξουν την εικόνα του από τον αυστηρό εταιρικό επόπτη, σε έναν από τους έμπιστους συμβούλους που προσθέτει αξία στους πελάτες του με αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Αυτό απαίτησε αλλαγή νοοτροπίας, εστίασης και προσέγγισης. Το έργο των εσωτερικών ελεγκτών έχει εξελιχθεί από την εποπτεία των συναλλαγών και εφαρμογής των κανονισμών, σε δραστηριότητα εντοπισμού και απαλοιφής των κινδύνων. Για να είναι αποτελεσματικοί σε αυτό το νέο και εξελισσόμενο περιβάλλον, οι πιστοποιημένοι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να έχουν εξοικείωση, αν όχι εμπειρογνωμοσύνη, σε ευρύ φάσμα θεμάτων. Πρέπει να αναπτύξουν τεχνικές και έξυπνες δεξιότητες, να μάθουν και να ξέρουν να χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία και να μπορούν να τα εφαρμόσουν όλα αυτά στο πλαίσιο των υποχρεώσεων διασφάλισης και παροχής συμβουλών.

Αλλά ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες, τα εργαλεία και οι τεχνικές; Πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται και πότε;

Ο ελεγκτής θα πρέπει

1. να διοργανώνει έναν εκτενή κατάλογο θεμάτων αλφαβητικά για εύκολη αναφορά,

2. να παρέχει βασικές πληροφορίες με απλούς, πρακτικούς και ρεαλιστικούς όρους,

3. τα αποτελέσματα των εσωτερικών ελέγχων θα πρέπει να είναι κατανοητά και να μπορούν να εφαρμόζονται άμεσα.

Για να βελτιωθεί η εικόνα του εσωτερικού ελέγχου και να θεωρηθεί ότι είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να σκεφτούν πέρα από τις τεχνικές απαιτήσεις, τους τυπικούς καταλόγους ελέγχου και τα υποδείγματα εκθέσεων ελέγχου που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους. Πρέπει επίσης να αμβλύνουν την αγωνία του ελεγχόμενου, να οικοδομήσουν σχέση εμπιστοσύνης και να αξιοποιήσουν την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητά, ώστε να βοηθηθεί η επιχείρηση στο να επιτευχθούν οι στόχοι της.

Για να είναι αποτελεσματικός ο εσωτερικός έλεγχος, θα πρέπει οι πιστοποιημένοι εσωτερικοί ελεγκτές  να κατανοούν τους παράγοντες που προκαλούν τα προβλήματα που εντοπίζονται και να είναι επαρκώς δημιουργικοί ώστε να ανταλλάσσουν ιδέες για πιθανές λύσεις, να φιλτράρουν αυτές τις εναλλακτικές λύσεις και να επιλέγουν την πιο εφικτή επιλογή βάσει των διαθέσιμων πόρων και προτεραιοτήτων. Οι βέλτιστες πρακτικές δεν είναι απαραίτητα η καλύτερη επιλογή για κάθε οργανισμό. Τα περισσότερα γεγονότα, αρχεία και δεδομένα μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση μόνο εάν δεν υπόκεινται σε κριτική σκέψη, επιχειρηματική οξυδέρκεια και κατανόηση του τι βιώνει και τι χρειάζεται ο ελεγχόμενος.